Senin, Juni 06, 2011

Contoh Puisi Cuca Melayu

Contoh Puisi Cuca Melayu - Cuca merupakan semacam ilmu sihir untuk memperngaruhi orang.

Cuca Pelemah Asal
Untuk melemahkan hati orang agar tunduk kepada yang mempunyai maksud.
Bismillahirrahmannirrahim
assalamualaikum
badan engkau bernama tanah
tanah mekhayal darah
engkau bernama darah muharrap
urat engkau bernama mahdini
tatkala bapak engkau mengandung darah putih
tatkala ibu engkau mengandung darah merah
cih menguceh
mani asal engkau menjadi
berkat laillaha illallah
Muhammadarrasulullah


Mengenai pengertian dan penjelasan tentang mantra dapat dibaca di :
Pola Puisi Mantra Melayu Riau

Disadur dari :
PUISI MANTRA
Abdul Jalil
Elmustian Rahman
Unri Press
Pekanbaru - Riau
2001


Artikel bersempena

  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini ...