Selasa, Juni 14, 2011

Mantra Pusing Angin

Mantra Pusing/Puseng Angin yakni mantra yang digunakan untuk mengendalikan angin dalam pelayaran.

Bismillahirrahmannirrahim
watulijabah kurawana
berkat kalimah laillaha illallah
Muhammadarrasulullah

Mengenai pengertian dan penjelasan tentang mantra dapat dibaca di :
Pola Puisi Mantra Melayu Riau

Disadur dari :
PUISI MANTRA
Abdul Jalil
Elmustian Rahman
Unri Press
Pekanbaru - Riau
2001

Artikel bersempena

  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini ...