Rabu, Juli 20, 2011

Mantra Pelindung Diri

Mantra Pelindung Diri digunakan untuk melindungi diri/badan dari berbagai ancaman musuh, terhindar dari marabahaya baik dalam perjalanan maupun dimana saja berada. Terhindar dari perbuatan buruk/jahat serta tenung yang dilakukan oleh musuh. Mantra pelindung diri sangat banyak adanya di masyarakat Melayu.

Mantra Pelimun
Mantra Tak Nampak (hilang dari penglihatan musuh)
bismillahirrahmanirrahim
perabun pelias peliseh
perabun pelias peliseh
perabun pelias peliseh
sekalian jin dan syetan seteru lawanku
berkat laillaha illallah
Muhammadarrasulullah

Mantra Ilmu Kasihan
bismillahirrahmanirrahim
al wauma nakhtimu all afautihim
watukallimuna aidhihim
watasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun
berkat laillaha illallah
Muhammadarrasulullah

Mantra Disegani Orang
bismillahirrahmanirrahim
batu bertitik batu berdenting
tiga batu dacing
mulut terpempan gigi terkancing
kau ... (si anu) tak boleh berlebih kata padaku
durhake engkau lebih-lebih kepada Allah
berkat laillaha illallah
Muhammadarrasulullah

Mantra Biang Darah Gemuruh
Untuk menghilangkan rasa takut ketika menghadapi pembesar maupun musuh.
bismillahirrahmanirrahim
kum balu-balu mas bari
turun darah gemali ke pusat
nasik dan berani ke mukaku
dariku samu
beri ditimoa anak merajalela
Allah memberi cahaya berkat guru
berkat laillaha illallah
Muhammadarrasulullah

Mengenai pengertian dan penjelasan tentang mantra dapat dibaca di :
Pola Puisi Mantra Melayu Riau

Disadur dari :
PUISI MANTRA
Abdul Jalil
Elmustian Rahman
Unri Press
Pekanbaru - Riau
2001

Artikel bersempena

  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini ...