Jumat, Juli 22, 2011

Mantra Penggerun Penunduk

Mantra Penggerun Penunduk digunakan ketika menghadapi musuh atau ketika hendak memasuki hutan belantara agar semua musuh yang akan mencelakakan dirinya tunduk kepadanya.

gempa Ali gempa gempita
Dang sari gajah berlenggang
sah aku anak harimau garang
batu congkol hatiku
nibung kering tulangku
berkat doa baginda Ali
gentar bumi gentar langit
gentar gajah si Kartawi
aku anak harimau serancang
basing kutinjak gemuk gempur
basing kupandang selebar laku
Asuk Putih namaku
tunduklah Asuk Putih kepada harimau jantan
kun kata Allah
ya kun kata Muhammad
sari kun kata Jibril
sapan sapi
aku meletak pembungkam jin manusia segala manusia
jangan kau berhawa salah padaku
harimau belang tiga tunduk ke bumi
gajah seberang menjaga aku
kuasa Allah kuasa Muhammad
kuasa baginda Rasulullah
aku duduk dalam kalimat
Laillaha illallah

Mengenai pengertian dan penjelasan tentang mantra dapat dibaca di :
Pola Puisi Mantra Melayu Riau

Disadur dari :
PUISI MANTRA
Abdul Jalil
Elmustian Rahman
Unri Press
Pekanbaru - Riau
2001

Artikel bersempena

  • 14. Cerita Rakyat Melayu - 14.CERITA RAKYAT Di antara prosa khazanah Kepulauan Riau ialah cerita rakyat dan cerita tulisan para penulis daerah ini,baik lama maupun baru. Berikut ini ...